Παρουσιάσεις και Επαναληπτικά μαθημάτων (Γ΄ και Δ΄):

7 Μαΐου 2012

Πολλαπλασιασμοί


Θυμάμαι διάφορους τρόπους πολλαπλασιαμού που έχω μάθει μέχρι τώρα:
Α) 15 x 4 = (10 + 5) x 4 =(10 x 4) + (5 x 4) = 40 + 20 = 60
Αναλύω το 15 σε Μονάδες και Δεκάδες (10 + 5) και πολλαπλασιάζω χωριστά τις Δεκάδες και τις Μονάδες με το 4. Έπειτα προσθέτω τα γινόμενα.

Β) Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού:
Βήμα 1ο: Γράφω κάθετα τον πολλαπλασιασμό.

Βήμα 2ο: Πολλαπλασιάζω 8 x 6 = 48Γράφω το 8 και κρατάω 4 (κρατούμενο).
Image

Βήμα 3ο: Πολλαπλασιάζω 8 x 4 = 32 και 4 το κρατούμενο (32+4=36) ... μας κάνουν 36. Γράφω 36.
image

Βήμα 4ο: Γράφω το 0 κάτω από το 8. Πολλαπλασιάζω το 3 x 6 = 18Γράφω το 8 και κρατάω 1.
image

Βήμα 5ο: Πολλαπλασιάζω 3 x 4 = 12. 12 και 1 το κρατούμενο (12+1=13)... μας κάνει 13. Γράφω το 13.
image

Βήμα 6ο: Προσθέτω τα δύο μερικά γινόμενα, δηλαδή τους δύο αριθμούς που έχω βρει από τους πολλαπλασιασμούς που έκανα και λέω 368 + 1.380 = 1.748. Την πρόσθεση την κάνω κάθετα με τον τρόπο που έχω μάθει.
image

Το 1.748 είναι το γινόμενο του πολλαπλασιασμού 46 x 38. Δηλαδή 46 x 38 = 1.748

Γ) 40 x 6 =240
Πολλαπλασιάζω το 4 x 6 = 24. Γράφωτο 24 και συμπληρώνω το 0 του 40.

40 x 60 =2400
Πολλαπλασιάζω το 4 x 6 = 24. Γράφω το 24 και συμπληρώνω το 0 του 40 και το 0 του 60.

Δ) 45 x 100 = 4.500 , 45 x 1.000 = 45.000
Για να βρω το γινόμενο ενός ακέραιου αριθμού με το 10, το 100 ή το 1.000, γράφω τον αριθμό και συμπληρώνω στο τέλος τόσα μηδενικά, όσα έχει το 10, το 100 ή το 1.000.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δείτε επίσης :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Όχι στη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό!

Όχι στη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό! on PhotoPeach

Η κυρά Διατροφή... και οι πυραμίδες υγιεινής διατροφής και αθλητικών δραστηριοτήτων!

Η κυρά Διατροφή... και οι πυραμίδες υγιεινής διατροφής και αθλητικών δραστηριοτήτων! on PhotoPeach

Τα απίθανα... τριτάκια στο φούρνο της γειτονιάς!

Τα απίθανα... τριτάκια στο φούρνο της γειτονιάς! on PhotoPeach

Τα απίθανα τριτάκια στο Δισπηλιό !

Τα απίθανα τριτάκια στο νεολιθικό οικισμό του Δισπηλιού στη λίμνη της Καστοριάς (8-6-2012) on PhotoPeach

Τα απίθανα τριτάκια παίζουν Καραγκιόζη!

O Καραγκιόζης και η κυρά Παχυσαρκία on PhotoPeach