Παρουσιάσεις και Επαναληπτικά μαθημάτων (Γ΄ και Δ΄):

20 Ιανουαρίου 2012

Προς τον πολλαπλασιασμό (2)

Ο ελληνικός πολλαπλασιασμός

Έχουμε ένα τετραγωνισμένο χαρτί, που έχει 25 σειρές και 47 στήλες με τετραγωνάκια. Πώς μπορούμε να τα υπολογίσουμε;
image
Θέλουμε να βρούμε
το γινόμενο
25 x 47 • Αναλύω τους αριθμούς 25 και 47 στις δεκάδες και τις μονάδες τους.
Δηλαδή: 25 = 20 + 5 και 47 = 40 + 7
 • Σχεδιάζω τον παραπάνω πίνακα.
 • Γράφω τις δεκάδες και τις μονάδες στον πινάκα.
 • Βρίσκω τα επιμέρους γινόμενα μέσα στα κουτάκια του πίνακα, δηλαδή:
20 x 40 =800
20 x 7 = 140
5 x 4 = 200
5 x 7 = 35
 • Προσθέτω όλα τα γινόμενα που βρήκα: 800 + 200 + 140 + 35 = 1.175
 • Τα αποτέλεσμα που βρήκα είναι το γινόμενο του πολλαπλασιασμού 25 x 47 = 1.175
Αυτή η διαδικασία του πολλαπλασιασμού είναι γνωστή σαν "ελληνικός πολλαπλασιασμός", γιατί χρησιμοποιούταν από Έλληνες μαθηματικούς της αρχαιότητας.
Παραδείγματα πολλαπλασιασμών
 • 20 x 40 = 800
Για να βρω το γινόμενο αυτό πολλαπλασιάζω το 2 x 4 = 8 και συμπληρώνω στο τέλος δύο μηδενικά (το 0 του 20 και το 0 του 40).
 • 3 x 40 = 120
Για να βρω το γινόμενο αυτό πολλαπλασιάζω το 3 x 4= 12 και συμπληρώνω στο τέλος το 0 του 40.

45 x 30 = 1.350
Για να βρω το γινόμενο αυτό πολλαπλασιάζω το
30 x 40 = 1.200 και το 30 x 5 = 150 κάνοντας
το πινακάκι του ελληνικού πολλαπλασιασμού και έπειτα αθροίζω τα γινόμενα:
45 x 30 = 1.200 + 150 = 1.350


 • 45 x 6 = 270

 • Για να βρω το γινόμενο αυτό πολλαπλασιάζω το
  6 x 40 = 240 και το 6 x 5 = 30 κάνοντας το πινακάκι του ελληνικού πολλαπλασιασμού και έπειτα αθροίζω τα γινόμενα:
  45 x 6 = 240 + 30 = 270


 • 25 x 18 = 450

 • Για να βρω το γινόμενο αυτό πολλαπλασιάζω το
  10 x 20 = 200, το 8 x 20 = 160 , το 10 x 5 = 50 και το 8 x 50 = 400 κάνοντας το πινακάκι του ελληνικού πολλαπλασιασμού και έπειτα αθροίζω τα γινόμενα:
  25 x 18 = 200 + 160 + 50 + 400 = 450

                                                                                                               Πηγή: e τάξη

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  Δείτε επίσης :

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  Όχι στη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό!

  Όχι στη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό! on PhotoPeach

  Η κυρά Διατροφή... και οι πυραμίδες υγιεινής διατροφής και αθλητικών δραστηριοτήτων!

  Η κυρά Διατροφή... και οι πυραμίδες υγιεινής διατροφής και αθλητικών δραστηριοτήτων! on PhotoPeach

  Τα απίθανα... τριτάκια στο φούρνο της γειτονιάς!

  Τα απίθανα... τριτάκια στο φούρνο της γειτονιάς! on PhotoPeach

  Τα απίθανα τριτάκια στο Δισπηλιό !

  Τα απίθανα τριτάκια στο νεολιθικό οικισμό του Δισπηλιού στη λίμνη της Καστοριάς (8-6-2012) on PhotoPeach

  Τα απίθανα τριτάκια παίζουν Καραγκιόζη!

  O Καραγκιόζης και η κυρά Παχυσαρκία on PhotoPeach